Județul Neamț: prezentare

Divertisment

Suprafața: 5.896,16 kmp; Numărul orașelor: 5, dintre care două municipii: Piatra Neamț, Roman; Numărul comunelor: 78; Numărul satelor: 344

Județul Neamț este situat în partea central-estică a României, suprapunându-se parțial Carpaților Orientali, Subcarpaților Moldovei și Podișului Moldovei.

Se învecinează cu județele Suceava la Nord, Harghita la Vest, Bacău la Sud, iar la Est cu Iași și Vaslui.

Suprafața județului reprezintă 2,5% din suprafața României.

Potrivit Recensământului din 2011, populația stabilă a județului Neamț este de 470.766 locuitori. Populația stabilă a municipiului Piatra Neamț este de 85.055 de locuitori, iar a municipiului Roman de 50.713 locuitori. Din restul de trei orașe, Târgu Neamț înregistrează cea mai numeroasă populație, de 18.695 locuitori. În municipii și orașe trăiesc 169.599 persoane, reprezentând 36% din totalul populației stabile. Neamț se numără între primele 11 județe ale țării în care comunele dețin peste două treimi din populația stabilă (64%). Informațiile privind etnia au fost colectate în cadrul recensământului de la 446.914 persoane, dintre care 439.834 (98,42%) s-au declarat români, iar 6.398 persoane (1,43%) romi.

Formele de relief au înălțimi cuprinse între 1.907 m (vârful Ocolașul Mare) și 180 m (lunca Siretului).

Unitățile de relief predominante în județ sunt munții, care ocupă 51% din suprafață: munții Bistriței, masivul Ceahlău, munții Hășmaș, munții Tarcău și munții Stânișoarei.

Unitatea subcarpatică de pe teritoriul județului, situată la Est de aria montană, cuprinde depresiunile Neamț, Cracău — Bistrița și o parte din depresiunea Tazlău. Unitatea de podiș apare la Est de Subcarpați.

Lungimea totală a râurilor ce traversează județul Neamț măsoară peste 2.000 km. Dintre acestea, principalul râu este Bistrița, cu o lungime totală pe teritoriul județului de 118 km, urmat de Moldova — 70 km, Cracău — 58 km, Ozana — 54 km și Siret — 42 km.

Lacurile existente în județul Neamț sunt artificiale, fiind amenajate în scopuri complexe (hidroenergetice, pentru atenuare viituri, irigații, piscicultură, rezervă de apă sau agrement). Prin suprafață (3.120 ha) și volum (aproximativ 1.230 milioane mc), lacul Izvoru Muntelui, de lângă orașul Bicaz, este cel mai important. 

Potrivit Asociației Naționale de Turism Rural și Ecologic (ANTREC), ariile naturale de interes național și local ocupă suprafața de 38.448 ha. Dintre acestea, cele mai impresionante sunt Parcul Național Ceahlău, cu o suprafață de 7.742 ha și Parcul Național Cheile Bicazului — 3.315 ha. O altă arie protejată, de interes național, este rezervația naturală de la Vânători (26.380 ha). Lista ariilor protejate din Neamț mai cuprinde: zece rezervații forestiere (Pădurea de argint — Agapia, Codrii de aramă — Văratec, Codrul secular Runc, Pădurea Dobreni, Pădurea Pângărați, Pădurea Goșman); rezervații paleontologice și fosilifere (Munții Cozla, Cernegura, Pietricica, Agârcia din Piatra-Neamț); cinci rezervații geologice (Cheile Șugăului, Cascada Duruitoarea etc); trei parcuri dendrologice cu arbori seculari; 12 rezervații floristice (Dealul Vulpii-Botoaia — Ochiul de Stepă), faunistice, acvatice, peisagistice și mixte; monumente ale naturii (Peștera Munticelu, Piatra Teiului, Peștera Toșorog, Stânca Șerbești).

Potențialul energetic al râurilor, întinsele suprafețe de păduri, pășuni și fânețe naturale, diversitatea materialelor de construcții din zona montană, terenurile prielnice agriculturii din partea de Est a județului constituie resurse ce au contribuit la crearea unei structuri economice echilibrate.

Conform estimărilor ANTREC, județul Neamț este una dintre unitățile administrativ — teritoriale cele mai înzestrate din punct de vedere muzeistic, iar numeroasele mănăstiri păstrează inestimabile comori de artă, reprezentând monumente de arhitectură.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.