Municipiul Piatra Neamț

Divertisment

Municipiul Piatra Neamț, reședința județului Neamț, este situat în nord-estul României, pe valea Bistriței, la o altitudine de 311-345 m, într-o frumoasă depresiune intramontană de la limita Carpaților Orientali, zona având un climat temperat-continental.

Aflat la confluența a două râuri, Cuejdiu și Bistrița, orașul este înconjurat de munți — Pietricica (528 m), Cozla (650 m), Cernegura (850 m) și Cârloman (617 m), după cum indică site-ul Primăriei municipiului.

Piatra Neamț s-a dezvoltat în aria unor vechi vetre de locuire datând din paleoliticul superior (așezarea de la Poiana Cireșului), neolitic (vestigii materiale de tip Precucuteni și Cucuteni A, descoperite la Văleni și la Bâtca Doamnei), din epoca bronzului și din cea a fierului (descoperiri în zona Ciritei — o necropolă cu inventar conținând ceramică cu toarte, cu proeminențe zoomorfe stilizate ș.a.)

La Bâtca Doamnei au fost descoperite, între anii 1957-1970, vestigiile unei cetăți geto-dacice fortificate, ale cărei începuturi datează din a doua jumătate a secolului al II-lea î. Hr. și care ia sfârșit în jurul anului 106 d.Hr. Cetatea este menționată documentar în scrierile lui Ptolemeu (secolul al II-lea), cu numele Petrodava, apărând consemnată ulterior pe hărțile Daciei întocmite de Johann Schott (1513), Abraham Ortelius (1570), Domingo Estruc (1832). Cetatea avea ziduri groase de piatră, dublate de șanțuri și valuri de pământ, iar în interior — locuințe și două sanctuare. Așezări fortificate ale geto-dacilor au existat, în aceeași zonă, și la Cozla și Calu (secolul I î.Hr.).

Documentar, Piatra Neamț este menționată pentru prima dată sub numele de „Kamena” (Piatra) într-o listă rusă de orașe valahe (1387-1392). Un alt document, datat 30 ianuarie 1395, face referire la localitatea Piatra ca loc de redactare a unui act emis în „Satul lui Crăciun”, referitor la grațierea nobilului Ladislau de Losoncz de către regele Ungariei Sigismund I de Luxemburg, aflat în campanie împotriva Moldovei. Apoi, într-un document intern de cancelarie din 31 iulie 1431 domnul Alexandru cel Bun dăruiește Mânăstirii Bistrița două prisăci și o „casă a lui Crăciun de la Piatra”. În secolul al XV-lea așezarea mai apare menționată cu numele „Târgul de la Piatra lui Crăciun” sau „Piatra lui Crăciun”. 

Din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, Piatra lui Crăciun se numără printre primele centre cu caracter urban, alături de Roman și Neamț. În 1453 Piatra primește statutul de târg domnesc.

Cu timpul, importanța târgului Piatra a crescut ca urmare a construirii aici a unei Curți Domnești. În 1446 localitatea apare consemnată în documente ca așezare cu o curte domnească și o biserică. În 1491 Ștefan cel Mare, domn al Moldovei între 1457-1504, a construit aici o nouă Curte Domnească, iar între 1497-1499 a ridicat o biserică și un turn-clopotniță. Curtea Domnească de la Piatra a continuat să fie menționată în documente în anii 1552, 1570, 1594, împreună cu ocolul pe care-l administra.

La sfârșitul secolului al XVII-lea, localitatea Piatra figura ca oraș, iar în secolul al XVIII-lea era un important centru comercial al Moldovei. Datorită poziției sale, pe traseul unor importante rute comerciale, orașul a cunoscut o puternică dezvoltare în perioada modernă, Piatra Neamț ajungând cel mai important centru urban din ținutul Neamțului și oraș reședință al județului. Industria, serviciile bancare și lucrările publice au cunoscut o puternică dezvoltare, concomitent cu înflorirea vieții culturale, potrivit site-ului amintit.

În 1859 la numele Piatra s-a adăugat cel de Neamț, devenind Piatra Neamț, pentru a fi deosebită de alte localități din țară care purtau numele „Piatra”. La mijlocul secolului al XIX-lea, în perimetrul orașului au fost incluse satele Mărăței și Dărmănești, iar în 1925 au fost încorporate satele Sărata, Vânători și Cindia. În octombrie 1894 la Piatra Neamț a fost introdus iluminatul electric.

În perioada premergătoare Unirii Principatelor de la 1859, orașul Piatra s-a afirmat ca puternic centru unionist. În Războiul de Independență (1877-1878) s-a distins în luptă regimentul 15 dorobanți Piatra Neamț. În Primul Război Mondial unitățile militare din Piatra Neamț, alături de cele din Roman, s-au distins în luptele din Transilvania, Muntenia, și mai ales la Mărășești, Mărăști și Oituz.

Piatra Neamț a fost declarată municipiu la 17 februarie 1968. La recensământul populației din 2011 Piatra Neamț avea 85.055 locuitori.

Din punct de vedere industrial, este al doilea centru al județului după Roman. Orașul a cunoscut o dezvoltare economică remarcabilă după 2005, fiind declarat și reședința Regiunii de dezvoltare Nord-Est. Denumit și ”Perla Moldovei”, se remarcă, de asemenea, prin arhitectura modernă a clădirilor sale.

Piatra Neamț este și un important centru turistic al Moldovei, constituind un punct de plecare pentru rutele montane ce duc spre Durău, la poalele muntelui Ceahlău ori spre Cheile Bicazului, sau spre Târgu Neamț, pe drumul mănăstirilor. În sezonul de iarnă aici funcționează o pârtie de schi.

De interes pentru turiști poate fi și Centrul de sănătate și întreținere Ana Spa. Atracția principală este sauna, cea care a adus renume orașului datorită pietrei de râu folosite. Unicat este și camera de sare, care atrage prin puritatea aerului. Sarea adusă special de la Praid oferă condițiile unei saline naturale.

Lista monumentelor care pot fi vizitate cuprinde ruinele cetății geto-dacice de la Bâtca Doamnei, Curtea Domnească a lui Ștefan cel Mare, biserica având hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”, ctitorie a lui Ștefan cel Mare, Turnul-clopotniță sau Turnul lui Ștefan, bisericile cu hramurile „Sfânta Parascheva” (construită înainte de 1618), „Buna Vestire” (1740, refăcută în 1828), „Nașterea Maicii Domnului” (sec.XVIII), „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XIX), casa prozatorului Calistrat Hogaș (cu muzeu memorial) ș.a. Pot fi vizitate, de asemenea, Muzeul de Istorie și Arheologie, Muzeul de Artă, Muzeul de Științele Naturii (cu o colecție de pești fosili — proveniți, în cea mai mare parte, din depozitele fosilifere din preajma municipiului — unică în România).

Municipiul Piatra Neamț are o bogată viață culturală, aici având loc anual festivaluri internaționale de teatru, muzică și arte plastice. De amintit și că Stadionul Municipal de aici îndeplinește standardele UEFA pentru organizarea de competiții naționale și internaționale. 

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.