Parcul Natural Vânători-Neamț, ținutul zimbrului liber

Divertisment

Șase femele de zimbri au fost puse în libertate în pădurile din Crăcăoani, la sfârșitul lunii iunie,în cadrul programul de reintroducere a zimbrilor în Carpați derulat de administrația Parcului Natural Vânători-Neamț.

Exemplarele sunt o donație din partea Fundației Aspinall, din Marea Britanie, fundație care a suportat și costurile legate de transportul animalelor. Cele șase femele de zimbri au vârste cuprinse între 2 și 3 ani și se alătură altor 11 zimbri aflați deja în libertate.

‘Această eliberare are în spate o muncă asiduă, susținută nu doar la nivelul administrației cât și a celor care ne-au sprijinit foarte mult și aici mă refer la Regia Națională a Pădurilor, la Ocoalele Silvice Văratec și Târgu Neamț, la Ocolul Silvic Bisericesc Neamț, la comunitățile locale care tot timpul ne-au fost alături’, a declarat Sebastian Cătănoiu, directorul parcului.

Proiectul de reintroducere a zimbrului, derulat de Administrația Parcului Natural Vânători Neamț, a fost statuat ca unul din obiectivele planului de management al parcului încă de la înființarea acestuia, în cadrul proiectului ‘Managementul Conservării Biodiversității’.

În momentul de față, Parcul Natural Vânători-Neamț este singurul loc din țară în care zimbrul se întâlnește în captivitate în cadrul Grădinii Zoologice din comuna Vânători prin cele șase exemplare, în semilibertate, în cadrul Centrului de Management al Zimbrului din cadrul Administrației Parcului Natural Vânători-Neamț, prin 21 de exemplare, și în libertate, prin cinci zimbri.

Zona în care s-a realizat în data de 22 martie 2012 prima eliberare a zimbrilor din țara noastră aparține administrativ de comuna Crăcăoani și este una izolată, un bazin de aproximativ 5.000 de hectare, o zonă cu păduri de foioase și amestec, și altitudinea cuprinsă între 800 și 1.000 metri, optimă din punct de vedere al existenței zimbrului în condiții de libertate.

Fiecare exemplar de zimbru aflat în libertate are montat, în jurul gâtului, câte un radio-colar marca Telonics pentru a fi monitorizate cu ajutorul radio-telemetriei.

Zimbrul —bison bonasus —  cunoscut sub numele de bizon european sau bizonul de lemn din Europa sau wisent este o specie de bizon eurasiatic. Este cel mai greu animal terestru supraviețuitor sălbatic din Europa. Zimbrul are aproximativ 2,1 până la 3,5 metri lungime și 1,6 până la 2 metri înălțime. Greutatea poate varia de la 300 la 920 kilograme, ocazional la 1.000 kilograme sau mai mult. În medie, este un pic mai ușor în masa corporală, dar mai înalt la umăr decât bizonul american. Comparativ cu speciile americane, zimbrul are părul mai scurt pe gât dar coada și coarne mai lungi. 

Zimbrii au fost vânați până la dispariție în sălbăticie, ultimul exemplar fiind împușcat în Polonia, în 1919, și în Caucazul de Vest în 1927. De atunci au fost reintroduși din captivitate în mai multe țări din Europa.

Parcul Natural Vânători Neamț este o arie protejată constituită în anul 1999, cu statut de parc natural, destinată protejării moștenirii naturale, spirituale și culturale a zonei, gospodăririi durabile a pădurilor, conservării peisajului și tradițiilor locale, reintroducerii zimbrului în arealul său natural și încurajării turismului bazat pe aceste valori.

Zona include o largă paletă de valori naturale, culturale și istorice iar obiectivele administrației parcului sunt diverse, legate de specificul local, în acord cu principiile general valabile ale managementului ariilor protejate. Existența tuturor acestor valori și importanța integrării armonioase a rezultatelor activității umane cu mediul înconjurător, necesită elaborarea și implementarea unui plan de management specific ariei luate în considerare. În acest mod se poate urmări îndeplinirea obiectivului major al parcului, respectiv conservarea biodiversității, în cadrul unei strategii adecvate, prin măsuri cu caracter unitar, care să permită cunoașterea cât mai detaliată a situației existente și stabilirea unor obiective realiste.

Parcul Natural Vânători Neamț se află situat în nordul județului Neamț, la granița cu Suceava, cu precădere în raza comunelor Agapia, Bălțătești, Brusturi, Crăcăoani, Vânători Neamț, Răucești, Pipirig și a orașului Târgu Neamț.

Cadrul natural deosebit al zonei și liniștea așezămintelor monahale au constituit în decursul timpului, sursă de inspirație pentru însemnați oameni de cultură și artă. Amintiri și descrieri despre zonă sunt lăsate posterității de către Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Alexandru Vlahuță, Calistrat Hogaș, Veronica Micle.

Parcul Natural Vânători Neamț înseamnă un nivel ridicat de biodiversitate și reprezintă o combinație unică de elemente naturale, religioase și cultural-istorice. 

Valoarea spirituală a zonei este legată de creștinismul ortodox. Un număr de 16 mănăstiri și schituri renumite se găsesc în raza Parcului, pentru ca, împreună cu cele aflate în imediata apropiere, numărul acestora să se ridice la aproximativ 40. Aceste monumente, având o triplă valență — religioasă, culturală și istorică — sunt bine conservate și se găsesc răspândite pe o zonă relativ restrânsă din suprafața Parcului.

Implicarea în ultimii 10 ani a administrației Parcului Natural Vânători Neamț în managementul zimbrului, contactele internaționale pe care le-a stabilit, menținut și aprofundat în această perioadă, colaborarea permanentă cu European Bison Pedigree Book și reprezentarea rezervațiilor de zimbri aparținând de Regia Națională a Pădurilor — Romsilva, în relația cu aceasta, au făcut ca, la propunerea European Bison Friends Society, în cadrul Parcului Natural Vânători Neamț, să ia ființă Centrului Regional pentru Conservarea Zimbrului — România.

Obiectivul principal al acestui Centru este acela de a asigura, în România, un statut de conservare favorabil speciei zimbru, urmărindu-se coordonarea procesul de menținere a variabilității genetice a speciei și de creare a unei platforme comune și unitară de comunicare între administratorii de zimbri din România, factorii de decizie, oamenii de știință, cât și alți factori implicați.

Înființarea Centrului Regional pentru conservarea zimbrului — România este în strânsă concordanță cu prevederile strategiei și a planului de acțiune IUCN pentru specia zimbru dar și cu prevederile strategiei naționale privind conservarea speciei.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.